Halk Edebiyatı

1-Aşağıdakilerin hangisi halk edebiyatının belirleyici özelliklerinden biri değildir? 

A) Şiirde yalnız hece vezninin kullanılması

B) Saz eşliğinde eserlerin sunulması.

C) Şiirde yarım kafiyenin kullanılması

D) Koşma, semai, varsağı, destan gibi nazım şekillerini içine alması.

E) Arapça Farsça kelimelere çokça yer verilmesi

 

2-   Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliklerinden biri değildir? 

A) Hikâyeler âşıklar tarafından kahve ve toplantı yerlerinde anlatılır.

B)  Nazım- nesir karışıktır.

C)  Kerem ile Aslı bu türe örnek gösterilebilecek bir eserdir.

D) Sadece kahramanlık konuları işlenir.

E)  Sözlü gelenek ürünüdür.

 

 3- Halk edebiyatı için söylenenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Nazım birimi genellikle dörtlüktür.

B)  Âşık tarzı, tasavvufî halk edebiyatı ve anonim halk edebiyatı bölümleri vardır.

C)  Koşma, semai, varsağı gibi nazım türleri bulunmaktadır.

D) Şiirler hece ölçüsüyle söylenir.

E)  Divan edebiyatından XVII. yüzyılda dil, ölçü bakımından etkilenmiştir.

 

4-        Dede Korkut hikâyeleri hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Dede Korkut denilen sanatçı tarafından yazılmıştır.

B)  İslâm öncesine ait izler taşımaz.

C)  Kazak Türkleri’nin savaşları anlatılır.

D) Türkçe’nin cümle yapısına uygun bir metin değildir.

E)  Nazım-nesir karışıktır.

 

5-  Ay yansın ağalar, güneş tutulsun

     Parladı parladı çalın kılıncı.

    Oklar gıcırdasın, ayyuka çıksın

    Mevlâ’nın aşkına basın kılıncı.

 Köroğlu’nun bir koşmasına ait bu dörtlüğün türü nedir? 

A) Lirik

B)  Taşlama

C)  Ağıt

D) Şarkı

E)  Koçaklama

 

 6-Yunus Emre’nin mesnevi tarzındaki eseri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Risaletü’n-Nushiyye

B)  Divan-ı Hikmet

C)  Yunus Divanı

D) Atabetü’l-Hakayık

E)  Kutadgu Bilig

 

 

 

Cevaplar:

1- E   2- D   3- C  4-A  5- E   6- A

В "Kz карты скачать"этот момент они стали еще ближе друг другу и возникшее между ними тепло вызвало "скачать торрент фильмы приключения"улыбку на лице Римо.

Анна "скачать mortal kombat unchained [psp]"и Смит согласились, что третье из названных "анимированные обои для рабочего стола для windows 7 скачать"учеными мест было не только исторически наиболее подходящим для хранения "скачать на самсунг"сокровищ, но и самым удобным со "Кряк + для windo vista"всех точек зрения.

Мгновение Долли сидела, словно раздавленная пятой рока.

Дорогой друг,-сказал "скачать альбом музыки в машину"вольноопределяющийся,-история, которую я вам сейчас изложу, со всею очевидностью вам докажет, "в тылу врага скачать антологию"что человеку свойственно ошибаться.

Не бойся "бесплатные книги скачать для айпад"за свою жизнь, мою юный "генератор ключей невософт скачать бесплатно"спаситель, сказал он, когда мальчик начал спускаться по скользким ступеням.

Точками были отмечены очаги цивилизации населенные пункты.