Tiyatro

1. Vatan Yahut Silistre, Gülnihal, Zavallı Çocuk hangi yazarımızın eserleridir?

A)    Şinasi              

B)    Necati Cumalı  

C)    Namık Kemal   

D)    Ahmet Vefik Paşa

E)    Recaizade Mahmut Ekrem  

 

2.    Toplumun gülünç ve aksak yönlerini sergileyen komedi türü, aşağıdakilerden hangisidir? 

A)    Entrika komedisi  

B)    Töre komedisi 

C)    Karakter komedisi

D)    Operakomik

E)    Trajikomik 

 

3.    Çevresi izleyiciler ile çevrili bir alanda oynanan, yazılı metne dayanmayan, içinde müzik, raks, şarkı bulunan tür hangisidir? 

A)  Karagöz           

B)  Orta oyunu

C)  Meddah

D)  Seyirlik oyun

E)   Meddah

 

4.    Bir tiyatro eserinde, bir kişinin içeri girmesi veya bir kişinin dışarı çıkmasıyla perdelerin bölündüğü parçalara ne ad verilir? 

A)    Sahne              

B)    Dekor

C)    Mizansen         

D)    Perde

E)     Piyes

5.    Aşağıdakilerden  hangisi  trajedinin bir özelliği değildir? 

A)  Erdem ve ahlaka her şeyin üstünde yer verilir.

B)  Beş perdeden oluşur.

C)  Konusunu tarihten ve mitolojiden alır.

D)  Kahramanlar olağanüstü varlıklar veya soylulardır.

E)   Hem şiirle, hem düz yazıyla yazılabilir. 

 

6. Tiyatro sahnesinde sanatçıların bütün el, kol, ayak ve beden hareketlerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Mimik

B)  Mizansen

C)  Fuaye

D)  Jest

E)   Epizot 

 

7.    Trajedi ile komedinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Konular günlük yaşamdan alınır.     

B)  Kahramanlar soylular arasından seçilir.

C)  Üç birlik kuralı vardır.

D)  Acı veren olaylar sahnede gösterilir.

E)  Kişiler çoğunlukla halk kesiminden seçilir.

8.    Batı tarzı tiyatro hangi dönemde başlar? 

A)  Cumhuriyet döneminde

B)  Meşrutiyet döneminde

C)  Milli edebiyat döneminde

D)  Tanzimat döneminde

E)   Servet-i Fünun Dönemi 

 

9.    Batılı anlamda ilk tiyatro eserimiz aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Zoraki Tabip

B)  Şair Evlenmesi

C)  Çok Bilen Çok Yanılır

D)  Vatan Yahut Silistre

E)   Vuslat 

 

10.  Orta oyununda asıl konunun işlendiği bölüme ne ad verilir? 

A) Başlangıç

B) Fasıl

C) Muhavere           

D) Perde

E) Mukaddime  

Cevaplar için devamını oku

 

1)      C  2) B  3) B   4) A   5) E  6) D  7) C  8) D  9) B  10) B

Это невозможно, "смотреть смешарики новые серии подряд"пожал плечами министр.

Давай "расписание электричек горячий ключ краснодар"подождем минуту-другую, ответила она.

Однако "скачать картинку тачки"и ей пришлось сейчас "скачать песочница для мур клуба"задуматься.

Обнадеживает, что мое начальство не "Скачать бесплатно программу виндовс медиа бесплатно"дознается, что я упоминал "скачать читы на last chaos"об этом при тебе.

Единственное, "карточная игра сплю"чего действительно хотел когда-то "скачать в аудио в контакте"Алексей Земятин, так это быть "книга язык цветов"хорошим дворецким.

Я "скачать песню песню отпускаю"принюхался к запаху дыма из его трубки.