Merdiven

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

Eteklerinde güneş renkli bir yığın yaprak

Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak

 

Sular sarardı... yüzün perde perde solmakta,

Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...

 

Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller,

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,

Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

 

Bu bir lisan-ı hafîdir ki rûha dolmakta,

Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...

 

Ahmet Haşim