Okuma Alışkanlığı Kazandırma

Pelaut adlı filozof okuma alışkanlığı hususundaki düşüncesini “Okuma alışkanlığı kazanmayanın öğretimi yarım kalmış demektir.” özüyle belirtirken Cevdet Kudret “Okullarımızda hiçbir şey öğretilmesin, hiçbir şey, okuma alışkanlığı verilsin yeter...” diyerek konunun önemine işaret etmektedir.

Türkiye’de bütün okullarda uygulanması gereken böylesine büyük bir projede, istenen sonuçların kısa sürede alınması ve bütün öğretmen, öğrenci ile velilerin aynı heyecan ve istekle katılmalarını beklemek aşırı iyimserlik gibi görünebilir. Uygulama başlayınca ve faydalı neticeler elde edildikçe projeye olan inancın daha da artacağını ve bunun da başarıyı getireceğini söyleyebiliriz.

Proje hazırlanırken anket yapılması planlanmış, ancak dar bir çevrede ve amatörce yapılması hâlinde yanıltıcı sonuçlar çıkabileceği düşüncesiyle anket soruları hazırlamakla yetinilmiştir.

Öğrenci ve öğretmenlerin karşılaştıkları problemlerin başında ne okuyacaklarını/neyi tavsiye edeceklerini bilememek gelmektedir. Bu problem internet sitesi kurmak ve “kitap tercih motoru” yapmakla önemli ölçüde aşılabilecek gibi görünmektedir. Bu konularda şimdiye kadar fazla ve güvenilir çalışmaların yapılmamış olduğunu ve teklif edilen hususların bu boşluğu önemli ölçüde doldurabileceğini söyleyebiliriz.

Özellikle lise öğrencileri için seviyelerine uygun kitap yazılmadığı ve biraz da bu sebeple okuyucu oranında düşüşler olduğu gözlemlenmiştir. Bu meseleyi çözücü mahiyette cep kitapları, biyografi, gezi, hatıra türünde eserler yazılmasının ve bu hususta yayıncılara teklifler götürülmesinin yerinde olacağını düşünmekteyim.

Kitap okuma yarışması öteden beri teklif edilmesine rağmen nedense şimdiye kadar bir türlü yapılmamıştır. Bu konuda örnek yarışma soruları hazırlanmış ve yarışmanın nasıl yapılabileceği somut olarak gösterilmiştir.

Türkiye’de okuma konusunda yapılanlar son derece yetersiz bulunmakta, hatta hiçbir çalışma yapılmıyor gibi gösterilmektedir. Konuya oldukça karamsar yaklaşıldığının en somut göstergesi PİAR’ın konuyla ilgili yaptığı ankette “Niçin okumuyoruz?” sorusunu ön plana çıkarmasıdır. Bu proje çalışmasında başlangıçta ben de genel havaya uyarak oldukça karamsar bir tablo ile karşılaşacağımı beklerken birçok çalışma yapıldığını görmekten memnun olduğumu ifade etmeliyim. Projede söz konusu edilen çalışmalarda mesafe alındıkça başka milletlere ışık tutacak çalışmalar dahi ortaya çıkabilir. Türkiye’de okuma oranı hakkında bilgi veren istatistiklerin neredeyse tamamı oldukça karamsar bir tablo çizmektedir. Hazırladığım projenin başarılı olma yollarından birinin konuya iyimser bakmaktan geçtiğine inanıyorum. Bu sebeple bu tür istatistik ve anketlere yer vermemeyi tercih ettim. Projenin başarıyla uygulanması hâlinde birkaç sene içinde gözle görülür değişmeler yaşanacağını düşünmem de bunda etkili olmuştur.

Ülke çapında uygulanması düşünülen böylesine büyük bir projenin hayata geçirilmesinde elbette maddî kaynaklar çok önem arz etmektedir. Fakat bazı çalışmaların sadece parayla değil zihniyetle de alâkalı olduğunu söyleyebiliriz. Bazı şeylerin yapılması gerektiğine inanmak ve bir yerlerden başlamanın şart olduğunu kabul etmek gerekir. Mazeretlere sığındıkça bazı problemleri çözmek mümkün değildir. Bu projeye bakanlık yetkililerinin destek vermesi durumunda maddî imkânsızlıkların zamanla aşılabileceğine şahit olacağız.

Not: Proje istek olması durumunda İstanbul'daki okullarda uygulanmaktadır. Proje kapsamında yarışmalar düzenlenir, kitap listeleri oluşturulur, velilere seminer verilir, anketler yapılır, kitap günlükleri tutulur.

Kitabı temin etmek için tıklayın.

Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma Projesi kitabının içindekiler

ÖNSÖZ

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMA PROJESİ

Amaçlar

Uygulamalar

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMA MERKEZİ

KİTARA NEDİR?

KİTAP YÜZÜĞÜ

KİTAP TERCİH ROBOTU

TAVSİYE EDİLEN KİTAPLAR LİSTESİ

HALK, OKUL KÜTÜPHANELERİ ve SINIF KİTAPLIKLARI

KİTAP OKUMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR

Okuyucu pasaportu

Kitap günlüğü

Yarışmalar

Fotoğraf yarışması

Anketler

Kitap tanıtımları

Resim dersi

İnternet sitesi

NLP seminerleri

KİTAP OKUMA PROJESİ YARIŞMASINA KATILACAK OKULLARDA YAPILACAK UYGULAMALAR

OKUL DIŞINDAKİ UYGULAMA YERLERİ

Kahvehaneler

Oteller

Hastaneler

Camiler

Stadyumlar

Öğretmen evleri

Taşıtlar (Metro, tren, vapur, öğrenci servisleri vb.)

Hapishaneler

Nikâh salonları

KİTAP OKURUNUN HAKLARI

CEP KİTAPLARI

BİYOGRAFİLER

KİTAP OKUMA İLE İLGİLİ KATKILARINDAN DOLAYI ÖDÜL VERİLECEK KİŞİ ve KURULUŞLAR

DERSLERDE VERİLECEK ÖDEVLER

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP DÜNYASI

ÇOCUKLARIMIZA OKUMA ALIŞKANLIĞINI NASIL KAZANDIRIRIZ?

Его зрение перескочило на внутреннее видение.

Мы "Скачать отличники"расстались, взаимно довольные результатом беседы.

Мне кажется, научный метод одинаково неприемлем в теологии "Скачать клипы абба"и в политике, заметил я, так что не нужно об этом.

Это, конечно, был не самый удобный способ транспортировки "Ронокс в томске каталог"багажа, и Аззи терял на нем кучу денег во время полетов "Скачать драйвер на веб камеру на асус"они все время вываливались у него из карманов.

Вскоре он вышел "Игры новинки спанч боб"на бескрайнюю равнину, раскинувшуюся пестрым желто-зеленым ковром до самого горизонта.

Ну, как-нибудь после погребения.