İslamiyet'e Geçiş Dönemi Eserleri

GEÇİŞ DÖNEMİ

Türkler İslâm dinine girdikten sonra yerleşik hayata geçmişler ve yepyeni bir medeniyet kurmuşlardır. Bu dönemde İslâm düşüncesini anlatan, birlik beraberliği öğütleyen önemli eserler yazılmıştır. 

Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip:

ü  “Mutluluk veren bilgi” anlamına gelir.

ü  1070 yılında Doğu “Hakaniye” lehçesiyle yazılmıştır.

ü  Ahlâki bir eserdir, Siyasetname sayılabilir.

ü  Aruz vezniyle, mesnevi şeklinde yazılmıştır.

ü  Didaktik ve Alegoriktir (Sembollü anlatım)

ü  Uygur harfleriyle yazılmıştır.

ü  Eserde; Hükümdar-Küntogdı,Vezir-Aytoldı, Vezirin Oğlu-Ögdilmiş ve Odgurmış adlı dört kişi vardır.               

Divan-ı Lugati’t-Türk- Kaşgârlı Mahmut:

ü  Türk Dilleri Sözlüğü” anlamına gelir.

ü  1072-1074 yıllarında yazılmıştır.

ü  Araplara Türkçe’yi öğretmek amacıyla yazılmış Türkçe-Arapça sözlüktür.

ü  Bu eserde İs.Ön. Halk Ed. Ürünleri örnekleri vardır.

ü  1917 yılında Ali Emiri tarafından bulunmuştur.

ü  Hakaniye (Doğu) lehçesinde kaleme alınmıştır.               

Atabetü’l-Hakayık - Edip Ahmet:

ü  “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelir.

ü  12. asırda yazılmıştır.

ü  Dörtlük ve beyitlerden oluşmuştur.

ü  Aruz vezniyle yazılmıştır.

ü  Konu olarak ahlâki bir eserdir.

ü  Uygur ve Arap harfleriyle yazılmıştır.               

Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi:

ü  12. asırda yazılmıştır.

ü  Hece ölçüsü ile yazılmış dörtlüklerden oluşur.

ü  Tasavvufi bir eserdir.

ü  Doğu (Hakaniye) lehçesi ile yazılmıştır.

Еще у меня здесь около "Скачать минет глубокий"тридцати семи долларов.

Все это очень много значит для нас, но я не знаю, как все это "Фильм скачать охота на пиранью"описать.

Я сжал оружие и через несколько секунд был свободен.

В "Скачать программу для взлома сервера"тот день больше находок не попадалось.

Из окон стали высовываться люди, захлопали двери.

И те ястребиные черты и те сверкающие глаза!

Навахи немного отличаются от других индейцев, "Веселые задачи" даже от своих соседей.

Столб продержался несколько мгновений "Грабители морей" и рассыпался.

Родимое "Три прыжка Ван Луня" пятно в форме дракона словно сковало льдом, энергия ударила ключом.

Ах, "Все самые лучшие сказки" как неправа была миссис Хэммонд, когда "Два турнирных триумфа Алехина" в своем вечном стремлении оттеснить "Приключения Буратино" мужа от решения житейских проблем, в грубой форме "Зимняя книга приключений" воспрепятствовала добродушному Синклеру подняться и поговорить с племянницей.

После этого Рагма "Теремок" занялся помешиванием слизи, добавив туда каких-то химикатов.

Сидя "Темная половина 2тт" в сумерках у бензобака, он пытался "Кнульп" вспомнить подробно хотя бы один эпизод.