Vakanüvis

Soru: Vakanüvis nedir?

Cevap: Yine birbirinin kâğıdına bakmalarından kaynaklanan cevaplar.

Birinci öğrenci: Saray tarihçisi

İkinci öğrenci: Sanat tarihçisi (Yazıyı tam görememekten kaynaklanan bir durum)

Üçüncü öğrenci: Saat tamircisi